Reacties

Hier zijn enige reacties.

Ik heb er veel meer gehad, maar dat waren automatische of onpersoonlijke antwoorden.

 

PVV

Geachte heer Verbunt

Hartelijk dank voor uw bericht over roken/ het rookverbod.

Het onderwerp dat u beschrijft valt onder de portefeuille Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

De PVV is tegen een algeheel rookverbod in de horeca. Wij hebben ons altijd ingezet voor een uitzondering voor kleine kroegen en zullen dat blijven doen. De PVV is zich ervan bewust wat de mogelijke gevolgen zijn van een algeheel rookverbod voor zelfstandige ondernemers. Wij zullen er dan ook alles aan doen om het kabinet op andere gedachten te brengen.

Het is voor ons belangrijk te weten wat er leeft in de samenleving en uw informatie is daarvoor cruciaal. Waar mogelijk zullen wij uw informatie/ suggesties meenemen in onze besluitvorming als er bijvoorbeeld een wet moet worden gewijzigd of aangenomen.

Wij vertrouwen erop u hierbij voldoende van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

Nina

Publieksvoorlichting Tweede Kamerfractie Partij voor de Vrijheid

 

PvdA

Geachte heer Verbunt,

Hartelijk dank voor uw bericht.

Roken is een individuele keuze en mag uiteraard, zolang je de gezondheid van iemand anders maar niet bewust schaadt. De PvdA wil daarom een rookverbod in openbare gelegenheden, zoals de horeca. Het kabinet Rutte-I  heeft meteen een uitzondering gemaakt op het rookverbod, voor kroegen kleiner dan 70 m2 zonder personeel. We hebben daardoor een enorme toename van roken gezien, ook in de grotere kroegen. De PvdA is tegen deze versoepeling, omdat het onduidelijkheid geeft en leidt tot het idee dat het rookverbod niet gehandhaafd hoeft te worden. De PvdA wil een geheel rookvrije horeca. Ook om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. De Voedsel- en Warenautoriteit moet daarom genoeg handhavers hebben om goed te controleren. Dat is nu helaas niet het geval.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Afdeling Voorlichting PvdA

Plein 2 | Postbus 20018 | 2500 EA Den Haag Partij van de Arbeid | http://www.pvda.nl

 

PvdA

Geachte heer Verbunt, beste Rob, dank voor uw bericht, u brengt het fraai onder woorden.
De Partij van de Arbeid staat voor een geheel rookvrije horeca. Wij waren tegen de versoepeling van het rookverbod, omdat het onduidelijkheid geeft en leidt tot het idee dat het rookverbod niet gehandhaafd hoeft te worden.
Hierdoor heeft het vorige kabinet ervoor gezorgd dat de gezondheidsschade voor Nederlanders groter wordt. U kunt het daar hartgrondig mee oneens zijn, maar dit is de keuze die wij weloverwogen hebben gemaakt.
Vergeet niet dat voor iedere tegenstander van deze maatregel zer evenzoveel voorstanders zijn. Nogmaals dank voor uw bericht. Vg, Fedde, redactie pvda.nl

 

Christen Unie

Geachte heer Verbunt,

Bedankt voor uw mail. Wij begrijpen uw zorg. Als uw klanten over het algemeen ouderen zijn die al heen hun leven roken, is niet mogen roken in de eigen stamkroeg een grote overgang.

Ik wil u graag meenemen in de gedachtegang van de ChristenUnie. Wij hebben de motie ingediend, omdat wij jeugdroken willen tegengaan en handhaving van het rookverbod met de uitzonderingen die nu gelden niet goed werkbaar is.

Volwassenen die nu roken, zijn veelal begonnen in hun puberteit. We willen dat de jeugd van nu opgroeit waarin niet-roken onderdeel is van hun cultuur. Door de plekken waar zij graag komen – horecagelegenheden – rookvrij te maken hopen wij dit in de hand te werken. Roken wordt steeds minder onderdeel van het straatbeeld en door een algeheel rookverbod wordt het ook minder onderdeel worden van het uitgaansleven. Minder roken is goed voor de volksgezondheid.

Wij begrijpen dat deze ‘cultuurverandering’ met name de oudere generatie raakt, omdat zij in een andere tijd opgegroeid zijn. Middels deze mail hoop ik u voldoende geinformeerd te hebben over de beweegredenen van de ChristenUnie.

Persbericht 12/2/2013: http://www.christenunie.nl/k/nl/n8447/news/view/550397/59042/ChristenUnie-algemeen-rookverbod-zorgt-voor-duidelijkheid.html

Met vriendelijke groet,

Tweede Kamerfractie ChristenUnie

 

 

 

 

Advertentie

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: